ZZ 9-101110(152) [MENGGALI DIMENSI BAHARU DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD HAJI SALLEH]

Antara pembentang kertas kerja. Dari kiri, Prof. Madya Dr. Hashim Ismail, Encik Jaafar Hamdan (Pengerusi Sesi), Dr. Zurinah Hassan dan Encik Mohamed Ghozali Abdul Rashid (Malim Ghozali PK).

About admin