PELANTIKAN BULAN JANUARI

        

  

Nama

  

 

:

  

 

Fathenwan binti Wan Mohd Nor

Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 17 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Dasar dan Penyelidikan Sastera Jabatan Dasar dan Penyelidikan

 

  Nama : Norhamiza binti Mohd Tuharni
Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 17 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Buku Kanak-Kanak dan Remaja Jabatan Penerbitan

 

  Nama : Abdul Halim bin Abdul Latip
Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 17 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Peristilahan dan Leksikologi Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera

 

  Nama : Ashreeq bin Basir
Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 17 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera

 

  Nama : Mohd Fairus bin Sabli
Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 17 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Peristilahan dan LeksikologiJabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera

 

Nama : Siti Hadijah binti Umor
Jawatan : Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27
Tarikh Lantikan : 24 Januari 2011
Penempatan : Bahagian Majalah Jabatan Penerbitan

 

About admin