GAMELAN DBP

Ditubuhkan: awal 1970-an
Ketua Kumpulan:  Puan Kamariah binti Abu Samah
Anggota:  Puan Noraya binti Mohd. Yussof@Lamin (pemain Bonang)
               Puan Kamariah binti Abu Samah (pemain Gambang)
               Puan Shahiran Nurliza binti Ahmad (pemain Saron Pekin)
               Encik Rasdi bin Haji Daud (pemain Saron Barong)
               Encik Mohd. Sahiszaffar bin Mohd. Noor (pemain Saron Demung)
               Encik Zulkefli bin Abu Bakar (pemain Gendang)
               Encik Husin bin Adnan (pemain Gong)
Pertanyaan hubungi: 03-21481037 atau e-mel: kamariah@dbp.gov.my

Kumpulan Gamelan DBP

About admin